Home Wie-is-wie Randy Deny Kalemba

Randy Deny Kalemba

BESTUURSLID

Hallo allemaal,
Ik ben Randy Kalemba, ik ben 23 jaar oud en studeer politieke wetenschappen. Als burger heb ik altijd gevonden dat de burger belang moet hechten aan zijn civisme, de dynamiek van de samenleving hangt af van ieders input en ik vind dat we daar sterk gebruik moeten maken. Als jongeren die geïnteresseerd en geëngageerd is in de politiek vind ik dat het van belang is om ook politieke stellingen te nemen ten aanzien van maatschappelijke gebeurtenissen om daar iets aan te doen. Daarom vind ik het van belang om me in te zetten in jong n-va Antwerpen om daar iets samen aan te doen en politiek aantrekkelijker en meer begrijpbaar te maken en zeker in de grootse jongerenpartij van Vlaanderen en in een stad als Antwerpen, de ware politieke hoofdstad van Vlaanderen.